ศาลจังหวัดเทิง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

15

             เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นายวัชรินทร์ ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำชุมชน ในการนี้ มอบหมายให้ นายเปรมศักย์ ศรีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเทิง นายธีรดนย์ วงษ์จักร ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเทิง และ ร.ต.ต.สุวิทย์ บัวขาว ประธานผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเทิง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยหลักการสมานฉันท์และสันติวิธี ขั้นตอนการติดต่อราชการศาลและแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค และตอบข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย./  

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 40
อ.1333/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.239/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.32/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.362/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.363/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.364/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.365/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.380/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.390/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.402/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.406/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.407/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.408/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.409/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.410/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.411/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.412/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.413/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.153/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1839/59
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.303/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.388/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.394/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.395/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.396/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.397/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.398/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.414/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.415/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.416/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.417/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.418/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.430/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.431/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.503/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.512/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.170/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.178/60
นัดชี้/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.195/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.231/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ