ศาลจังหวัดเทิง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 62
ขบ.10/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1295/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1549/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.1564/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1565/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1566/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1567/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1652/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.1653/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.1654/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.1655/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.1657/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.1658/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1659/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1660/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1661/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1665/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1666/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1667/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1668/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1669/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1670/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1671/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1672/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1673/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1674/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 08:00
ผบ.1675/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1676/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1677/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1678/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1679/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1680/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1681/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1682/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1683/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1684/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.1739/61
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.1740/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.1805/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.1806/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.1807/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.1808/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.1809/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.1810/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.388/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.389/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.390/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.399/61
นัดชี้สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.400/61
นัดชี้สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.403/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
พ.404/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
อ.1071/57
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.1453/61
นัดพร้อมสอบคำให้การตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.1454/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.1487/61
นัดพร้อมสอบคำให้การตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.1494/61
นัดพร้อมสอบคำให้การตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.1495/61
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.1510/61
นัดพร้อมสอบคำให้การกำหน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.1591/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1613/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00
อ.1621/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:50
อ.1622/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:50