ศาลจังหวัดเทิง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

1

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  นางสาวสายฝน  สายประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง มอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวันไหว้ครูของวิทยาลัยการอาชีพเทิง เพื่อเป็นการขอบคุณศาลจังหวัดเทิง  ที่ให้ความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานในศาลจังหวัดเทิง ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลจังหวัดเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 13
ผบ.451/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.452/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.453/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.188/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.189/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.190/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.191/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.192/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 6
พ.519/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.1490/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
อ.1595/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
อ.1860/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
อ.360/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.