ศาลจังหวัดเทิง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ เดือน ธันวาคม 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
 2. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 3. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
 4. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 8 ธันวาคม 2560
 5. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
 6. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 7. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
 8. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 9. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
 10. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 11. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
 12. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
 13. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
 14. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
 15. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 16. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

38

เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายวัชรินทร์  ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง ได้มอบหมายให้ นายกิตติพัฒจ์ ศรีลิมปนนท์ นิติกรชำนาญการ และนายปณิธาน ไชยจูกุล นิติกร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ของอำเภอพญาเม็งราย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึง ณ หอประชุมบ้านสันเวียง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 81
ผบ.1842/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1842/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1843/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1843/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1933/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1933/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1934/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1934/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1935/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1935/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1936/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1936/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1937/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1937/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1938/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1938/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1939/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1939/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1940/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1940/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1941/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1941/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1942/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1942/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1943/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1943/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1944/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1944/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1945/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1945/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1953/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1953/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1954/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1954/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1955/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1955/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1960/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1960/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1968/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1968/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1988/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1988/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1989/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1989/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1991/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1991/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2039/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2039/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.390/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.390/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.533/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.533/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.538/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.538/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.539/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.539/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.558/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.558/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.110/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.123/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.124/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1245/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1245/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.126/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.127/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1299/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1299/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1329/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1329/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1674/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1674/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1868/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1868/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1886/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1886/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1896/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1896/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.546/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.546/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.83/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.84/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -