ศาลจังหวัดเทิง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายวัชรินทร์ ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง  มอบหมายให้ นายเสรี แก้วไทรเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเทิง พร้อมข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการถ่ายทอดสดและประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อประสานข้อราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องพิจารณาคดีที่ ๘ ศาลจังหวัดเทิง      
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 31
อ.1828/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1829/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1831/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1832/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1833/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1836/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1834/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1835/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1069/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1206/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1262/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1560/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1626/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1662/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1665/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1821/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1822/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1823/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1824/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1655/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1656/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1657/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1658/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.155/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.201/60
ฟังผลการตรวจสอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.426/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.427/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.428/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.451/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.452/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.453/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)