ศาลจังหวัดเทิง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ เดือน ธันวาคม 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
 2. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 3. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
 4. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 8 ธันวาคม 2560
 5. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
 6. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 7. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
 8. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 9. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
 10. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 11. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
 12. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
 13. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
 14. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
 15. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 16. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
 2. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 3. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 4. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 5. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
 6. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
 7. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 8. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 9. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 10. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 11. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 12. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 13. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 14. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 15. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 16. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 17. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 18. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
 19. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 20. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ เดือน มีนาคม 2561
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 1 มีนาคม 2561
 2. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 5 มีนาคม 2561
 3. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 6 มีนาคม 2561
 4. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 7 มีนาคม 2561
 5. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 8 มีนาคม 2561
 6. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 9 มีนาคม 2561
 7. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 12 มีนาคม 2561
 8. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 13 มีนาคม 2561
 9. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 14 มีนาคม 2561
 10. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 15 มีนาคม 2561
 11. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2561
 12. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 19 มีนาคม 2561
 13. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 20 มีนาคม 2561
 14. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 21 มีนาคม 2561
 15. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 22 มีนาคม 2561
 16. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 23 มีนาคม 2561
 17. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 26 มีนาคม 2561
 18. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม 2561
 19. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 28 มีนาคม 2561
 20. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 29 มีนาคม 2561
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

25

เมื่อวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายมนตรี  รัตนทวีโสภณ เลขานุการศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง พร้อมคณะผู้พิพากษา นายเสรี  แก้วไทรเกิด  ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดเทิง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม ณ บริเวณพื้นที่สระอนุรักษ์พันธุ์ปลา ศาลจังหวัดเทิง และแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำอิง หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
อ่านข่าว