ศาลจังหวัดเทิง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 37
อ.1648/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ปภ.3/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1108/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1399/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1609/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1650/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1651/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1653/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.239/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.531/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.85/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1007/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1014/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1015/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1025/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1027/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1032/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1045/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1050/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1062/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1071/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1096/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1251/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1317/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1318/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1421/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.683/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.684/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.685/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.944/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.946/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.955/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.959/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.962/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.984/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.985/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.999/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)