ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ


เอกสารแนบ