ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ภาคปฏิบัติ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ภาคปฏิบัติ  ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


เอกสารแนบ