ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ศาลจังหวัดเทิง จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายวัชรินทร์ ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศาลจังหวัดเทิง จัดโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานศาลจังหวัดเทิงและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ฝายน้ำล้นห้วยผึ้งโครงการหลวง บ้างทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ