ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดเทิง จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดเทิง นำโดย นายวัชรินทร์ ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดเทิง ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้ประนีประนอมในศาลจังหวัดเทิง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเทิง ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ณ บริเวณศาลจังหวัดเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลา การจัดบอร์ดนิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเรือนจำอำเภอเทิง และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวันรพีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในอำเภอเทิง การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายไทย ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย


เอกสารแนบ