ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง จัดพิธีลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดเทิง จัดพิธีลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  ศาลจังหวัดเทิง นำโดย นายวัชรินทร์  ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดเทิงและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกันจัดพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณศาลจังหวัดเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  โดยมีการจัดโต๊ะประดับพระฉายาลักษณ์ ระบายผ้าฟ้าขาว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติกับธงอักษรพระนามาภิไธย “สก” พร้อมทั้งมีการกล่าวอาเศียรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ