ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดเทิง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา นายวัชรินทร์ ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง มอบหมายให้ นายบุญยืน สุภาคำ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเทิง พร้อมด้วย  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศาลจังหวัดเทิง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย./


เอกสารแนบ