ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดเทิง จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวัชรินทร์ ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560 ณ ศาลจังหวัดเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย./


เอกสารแนบ