ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง จัดโครงการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดเทิง จัดโครงการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวัชรินทร์ ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน มีการบรรยายในหัวข้อ “แนวทาง ขั้นตอน หลักการในการขอปล่อยตัวชั่วคราว     ผู้ต้องหาและจำเลย โดย นายเปรมศักย์  ศรีนวล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเทิง และหัวข้อ “การผิดสัญญาประกัน การบังคับคดี   ผู้ประกัน และการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ผิดสัญญาประกัน” โดย นางสาวยุวดี  คล้ายสาหร่าย  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงของริเวอร์ฟร้อนท์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ