ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของอำเภอเทิง

ศาลจังหวัดเทิง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของอำเภอเทิง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดเทิง โดย นายมณฑป  จิโนคุณ เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ  และ นายปณิธาน  ไชยจูกุล  นิติกร  ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเชิงรุก ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของอำเภอเทิง  เพื่อบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ออกไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้หนองข่วง บ้านหนองข่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ