ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีและอำลา เนื่องในโอกาส นางไพริน อินธิศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

ศาลจังหวัดเทิง ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีและอำลา เนื่องในโอกาส  นางไพริน อินธิศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด


เอกสารแนบ