ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายมนตรี รัตนทวีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง มอบเงินสวัสดิการให้แก่ นายพิสิฐศักดิ์ แก้วกาวี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และ นางสาวอภิญญา ยศเสือ นิติกรปฏิบัติการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นายมนตรี รัตนทวีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง มอบเงินสวัสดิการให้แก่ นายพิสิฐศักดิ์ แก้วกาวี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และ นางสาวอภิญญา ยศเสือ นิติกรปฏิบัติการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ