ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิิด

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิิด