ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายมนตรี รัตนทวีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง มอบหมายให้ นายบุญยืน สุภาคำ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเทิง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดเทิง เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและสืบชะตาเมือง ของอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายมนตรี  รัตนทวีโสภณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง  มอบหมายให้  นายบุญยืน  สุภาคำ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเทิง  พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดเทิง เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและสืบชะตาเมือง ของอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย