ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลจังหวัดเทิง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนระดับและแต่งตั้ง และย้ายไปรับราชการที่ศาลจังหวัดยะลา และ ศาลจังหวัดชุมพร

ศาลจังหวัดเทิง ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลจังหวัดเทิง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนระดับและแต่งตั้ง และย้ายไปรับราชการที่ศาลจังหวัดยะลา และ ศาลจังหวัดชุมพร