ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเทิง จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาส "วันครบรอบ 16 ปี วันเปิดทำการศาลจังหวัดเทิง" ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ศาลจังหวัดเทิง จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาส "วันครบรอบ 16 ปี วันเปิดทำการศาลจังหวัดเทิง" ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561


เอกสารแนบ