ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายมนตรี รัตนทวีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง ร่วมไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความในคดีแพ่ง

นายมนตรี รัตนทวีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง ร่วมไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความในคดีแพ่ง


เอกสารแนบ