ศาลจังหวัดเทิง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเทิง (Thoeng Provincail Courts) 147 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง


เอกสารแนบ